Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore

Rate this item
(7 votes)

huong-dan-thue-doanh-nghiep-tai-singapore

Singapore luôn được biết đến là một quốc gia điển hình trong việc liên tục giảm mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp cũng như có những chính sách ưu đãi thuế quan khác nhau để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư từ khắp thế giới. Mức thuế suất thân thiện với doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng với môi trường đầu tư thuận lợi chính là hai nhân tố quan trọng tạo điều kiện để đảo quốc này phát triển không ngừng và thu hút phần lớn nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về thuế thu nhập, hệ thống thuế và ưu đãi thuế cho các công ty Singapore.

 

Hệ thống thuế thu nhập đơn tầng

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2003, Singapore đã thông qua một hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp đơn tầng (single tax-tier system), có nghĩa là không đánh thuế hai lần đối với các bên liên quan. Thuế phải nộp của một công ty trên thu nhập tính thuế của công ty đó là thuế cuối cùng và tất cả cổ tức được trả bởi công ty cho các cổ đông được miễn thuế.

Không có thuế áp dụng đối với việc tăng vốn điều lệ công ty ở Singapore. Ví dụ tăng vốn bao gồm sự gia tăng từ việc bán tài sản cố định, tăng về ngoại hối trên các giao dịch vốn, v.v.

 Singapore Tax

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn trừ thuế nói chung

1. Thuế suất cơ bản

Thuế suất doanh nghiệp cơ bản của Singapore là 17%, chính điều này đã góp phần làm cho Singapore trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Thuế suất thu nhập ở Singapore đã đang giảm xuống một cách nhất quán như sau.

1997-00

2001

2002

2003-04

2005-06

2007-09

2010 trở đi

26%

25.5%

24.5%

22%

20%

18%

17%

 

2. Những ưu đãi thuế cơ bản

Dưới đây là các ưu đãi/miễn giảm thuế chung cho các công ty Singapore. Một khi những ưu đãi thuế này được áp dụng đối với thu nhập chịu thuế, thì mức thuế thu nhập mà các công ty Singapore vừa và nhỏ phải đóng được giảm đáng kể.

***Trong 3 năm đầu tiên sau khi thành lập, công ty Singapore đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế sau:  

• 100,000 SGD đầu tiên sẽ được miễn thuế 75%

• 100,000 SGD tiếp theo sẽ được miễn thuế 50%

• Kể từ  201,000 SGD thu nhập tính thuế trở lên, mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp bình quân là 17%.

Vậy công ty Singapore phải đáp ứng điều kiện nào để được hưởng mức thuế ưu đãi trên?

- Công ty được thành lập tại Singapore
- Thu nhập phát sinh thuộc diện chịu thuế 17% tại Singapore
- Có tối đa 20 cổ đông, trong đó: tất cả cổ đông đều là cá nhân và có ít nhất 1 cá nhân sở hữu ít nhất 10% cổ phần công ty

***Từ năm thứ tư trở đi, công ty Singapore đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế sau bán phần

Để hiểu hơn về  thuế thu nhập doanh nghiệp Singapore cũng như chính sách ưu đãi thuế từ năm thứ tư trở đi, vui lòng liên hệ Global Links Asia để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.
 

Năm đánh giá và năm tài chính 

Tại Singapore, thu nhập doanh nghiệp được đánh giá trên cơ sở năm trước đó. Điều này có nghĩa rằng,  bất cứ năm đánh giá  (Year of Assessment - YA) nào cũng thường dùng để chỉ sự kết thúc năm tài chính ( Financial Year Ending - FYE) cho năm trước đó. Ví dụ, năm đánh giá 2016 sẽ đánh giá thu nhập tính thuế và thuế phải đóng cho năm tài chính 2015.

Thuế nhà thầu tại Singapore

Đối với các công ty không cư trú tại Singapore (non-resident, tức công ty được thành lập ở nước ngoài...) và có phát sinh thu nhập do kinh doanh và hoạt động tại Singapore sẽ bị Cơ quan thuế nội địa Singapore khấu trừ một phần thu nhập tại Singapore. (đóng thuế nhà thầu tại Singapore).

Việc khấu trừ thuế không áp dụng cho các công ty hoặc cá nhân thường trú tại Singapore. Để hiểu hơn về thuế nhà thầu tại Singapore, tham khảo thêm tại đây

 IRAS

Thu nhập ròng và thu nhập chịu thuế tại Singapore

Thu nhập tính thuế của một công ty là lợi nhuận từ bất kỳ nguồn thu thương mại hoặc kinh doanh có từ đầu tư như cổ tức, lãi suất và tiền bản quyền cho thuê, phí bảo hiểm và bất kỳ khoản lợi nhuận khác.

Theo Luật Thuế thu nhập của Singapore, thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập có tính chất như sau:

Thu nhập

A) thu nhập phát sinh hoặc có nguồn gốc từ Singapore (do công ty kinh doanh và hoạt động tại Singapore);

B) thu nhập phát sinh bên ngoài Singapore nhưng được nhận/chuyển về Singapore.

*** Một số loại thu nhập doanh nghiệp có thể được miễn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập Singapore.

Ví dụ như

  • ưu đãi thuế quan cho các công ty mới thành lập trong 3 năm đầu,
  • một số thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài
  • thu nhập được miễn thuế đối với các ngành công nghiệp nhất định như: thu nhập từ hoạt động vận chuyển phát sinh bởi một công ty vận chuyển, cổ tức có nguồn gốc nước ngoài, lợi nhuận từ các chi nhánh...

Các điều ước thuế Singapore

 

Một điều ước thuế giữa hai quốc gia là một thỏa thuận để xác định thu nhập kiếm được sẽ được tính thuế như thế nào bởi chính quyền của mỗi quốc gia khi một công ty tiến hành việc kinh doanh ở cả hai nước. Các lợi ích chính và mục tiêu của Hiệp ước thuế thu nhập là để giúp các doanh nghiệp tránh bị đánh thuế hai lần trên thu nhập của họ.

Singapore đã ký kết hiệp ước thuế với hơn 50 quốc gia và danh sách này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới. Các hiệp ước phản ánh những nỗ lực không ngừng của chính phủ Singapore để khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư và kinh doanh tại đây.

 

 how to set

 Để được tư vấn trực tiếp về thủ tục thành lập công ty và hệ thống thuế tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938 531 588/ (+65) 8355 1210

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube